W poszukiwaniu lepszego życia.

Łatwiej zakochać się, nie kochając, niż odkochać, kiedy się kocha.